Skip to content

Corazon er et unikt bofelleskap for unge med livsutfordringer innenfor adferd og rus

Barneverns bofelleskap for ungdom med og adferds- og rus utfordringer i livet, der målet er en varig endring.

Vi er opptatt av kvalitet i alle deler av vår virksomhet, og vi vil at det skal være høy kvalitetsbevissthet

  • I det faglige arbeidet overfor ungdommene
  • I organisasjonens menneskelige ressurser
  • I samarbeid med foreldre/foresatte og aktuelle samarbeidsaktører (staten, barneverntjenester, skolen, nødvendige helsetjenester osv.).
  • På kvalitetssikring jf. gjeldende lover og forskrifter, samt andre krav som stilles til barneverninstitusjoner.

Når ting forandres inni deg,
forandres de også rundt deg